Klasikleri 2 / Bekir Sıdkı Sezgin

 15,99

Açıklama

Albüm İçerik

 1. Sûz-i Dil Peşrev / Tanbûrî Ali Efendi
 2. Beni ey gonca-fem bülbül-sıfat nâlân eden sensin / Sâdullah Ağa
 3. Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer-feşânım / Tanbûrî Ali Efendi
 4. Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller / Ali Rızâ Avni Tınaz
 5. Her bir bakışınla neş’e buldum / Tanbûrî Ali Efendi
 6. Hicaz Kemençe Taksîmi / İhsan Özgen
 7. Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu / Gevrekzâde Mustafa Ağa
 8. Kul oldum bu cefâ-kâre cihân bağında gül-femdir / İbrâhim Ağa
 9. Terkeyledi geçti beni ol mâh-cemâlim / Zaharya
 10. Hicaz Ney-Tanbur Müşterek Taksîmi / Niyâzi Sayın-Necdet Yaşar
 11. Hasret oldu yaktı ciğerim ey ruh-i âlim / Tanbûrî Ali Efendi
 12. Hüzzam Ney Taksimi / Niyâzi Sayın
 13. Usandırdım mı âyâ gül-cemâli arz-ı hâlimle / Ali Rızâ Şengel
 14. Olsa âlem reşk-i gül-zâr-ı irem / Hacı Fâik Bey
 15. Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr / Râkım Elkutlu
 16. Kürdîlihicazkâr Kanun Taksimi / Cüneyd Kosal
 17. Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma / Hacı Ârif Bey
 18. Harab oldu yerim yurdum otağım / Şevki Bey
 19. Her kimde vardır aşk iptilâsı / Civan Ağa
 20. Berdâr olalı zülfüne yâr fükr ü hayâlim / Hacı Ârif Bey

Yorumlar (0)

Yorumlar

Henüz bir değerlendirme yok.

İlk yorum yazan siz olun “Klasikleri 2 / Bekir Sıdkı Sezgin”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir