Türk Müziğinde 75 Büyük Bestekar – 75 Great Composers In Turkish Classical Music

 38,35

Açıklama

CD 1  /  Meral Uğurlu Repertuarı

 1. Rast Peşrevi / Benli Hasan Ağa
 2. Rast Kâr:  Abdülkadir Meraği  /    Ah ki küned kavm-i be yakin
 3. Pençgah Beste:  Buhurizade Mustafa Itri  / Hem sohbet-i dildar ile mesrur idik evvel  Güfte:Sahib-i Meçhûl
 4. Rast Yürüksemai: Hafız Post  / Gelse o şuh meclise  Güfte:Sahib-i Meçhûl
 5. Mahur Ağırsemai: Ebûbekir Ağa  / Sarsam miyanın ey gül-i ter yasemen gibi  Güfte:Süleyman Daniş
 6. Beyati Peşrev: Tanburi İsak  /
 7. Beyati Nakış Ağırsemai:  Tab’i Mustafa Efendi / Çıkmaz derûn-i dilden efendim  Güfte:Sahib-i Meçhûl
 8. Sûzidilâra  Sultan III:Selim  / Çin-i gisûsuna zencir-i teselsül dediler  Güfte:Sahib-i Meçhûl
 9. Hicâzkâr Şarkı: Ben sözüne bağlamam bel    /  Beste ve Güfte:Numan Ağa
 10. Hüseyni Ağırsemai:  Hanende Zaharya  / Tal’âtın devr-i kamerde mihr-i âlem tâbeder  Güfte:Nafiz
 11. Hüseyni Yürüksemai: Kara İsmail Ağa / Gönüller uğrusu bir yâr-i bi-amânım var  Güfte:Sahib-i Meçhûl
 12. Hüseyni Aksak Şarkı: Tanburi Mustafa Çavuş / Bir dilberdir beni yakan   Güfte:Sahib-i Meçhûl
 13. Hicâz Hümâyûn Yürüksemai: Hacı Sadullah Ağa  / Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok  Güfte:Enveri
 14. Hicâz Şarkı: Hammamizâde İsmail Dede Efendi  / Mah yüzüne âşıkânım    Güfte:Sahib-i Meçhûl
 15. Hicaz Saz Semai : Nây-i Osman Dede

CD 2 / Münip Utandı Repertuarı

 1. Zâvil Peşrev    / Zeki Mehmet Ağa
 2. Zâvil Aksaksemai:  Küçük Mehmet Ağa /  “Bulunmaz nev civânsın”  Güfte:Sahib-i Meçhûl
 3. Mahur Şarkı:     Dellâlzâde  / “Gönül adlı bülbülüm var”
 4. Evç Şarkı: Kazasker Mustafa İzzet Efendi /  “Bir sebeple gücenmişsin sen bana”  Güfte:Sahib-i Meçhûl
 5. Ferâhnâk Yürüksemai: Şakir Ağa  /  “Bir dilbere dil düştü ki mahbub u dilimdir”  Güfte:Sahib-i Meçhûl
 6. Nihavend Şarkı: Hacı Arif Bey /  “Vücud ikliminin sultanısın sen”    Güfte:Sahib-i Meçhûl
 7. Hisarbuselik Şarkı:  Denizlioğlu Ali Efendi  /  “Yandım deminden ağyar elinden”  Güfte:Sahib-iMeçhûl
 8. Hüzzam Ağırsemai: Hacı Faik Bey /  “Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle”  Güfte:Sahib-i Meçhûl
 9. Hüzzam Şarkı:  Nikoğos Ağa /   “Niçin nâlendesin öyle”  Güfte:A.Ziyaeddin Paşa
 10. Sûzidil Beste: Tanbûri Ali efendi /  “Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm”   Güfte:Nevres Bey
 11. Hüseyni Aşiran Şarkı:   Zekâi Dede /  “Cemâlin şem’ine pervâne gönlüm”      Güfte:Sahib-i Meçhûl
 12. Beyati Araban Şarkı:  Suyolcuzâde Salih Efendi / “Neyleyeyim nice deyim olaman bir an”
 13. Bestenigâr Şarkı: Haşim Bey /  “Kaçma mecburundan ey ahû-i vahşi ülfet et” Güfte:Ali Şefkati Efendi
 14. Sabâ Zemzeme Şarkı:  Rif’at bey /  “Hayâl-i yâre değme girye dursun” Güfte:Yusuf Kenan Bey
 15. Rast Şarkı:      Basmacı Abdi Efendi  /  “Sevdim yine bir nevcivân”  Güfte:Sahib-i Meçhûl

CD 3 / Melihat Gülses Repertuarı

 1. Hicazkar Peşrev   Müzik:Tanburi Cemil Bey
 2. Hicazkar Şarkı:   Ah benim serv-i hıramanım     Müzik:Bolahenk Nuri Bey
 3. Hicazkar Şarkı:  Nerdesin nerde acep   Müzik:Leyla Saz
 4. Hicazkar Şarkı:  Mani oluyor  Müzik:Tatyos Efendi    Söz:Nigar Osman Hanım
 5. Kürdilihicazkar Şarkı: Ey mutrib-i zevk aşina      Müzik ve Söz:Rahmi Bey
 6. Hicaz Şarkı: Dil yaresini andıracak    Müzik :Şevki Bey    Söz:Mehmet Hafid Bey
 7. Hicaz Şarkı:  Kederdenmi neden bilmem   Müzik:Nasibin Mehmet     Söz Ahmet Refik Altınay
 8. Hicaz Şarkı:  Sine-i suzanıma    Müzik:Lem’i Atlı
 9. Nihavend Şarkı: Bir gün o güzel ruhumu  Müzik:Musa Süreyya Bey
 10. Nihavend Şarkı: Hayal içinde akıp  Müzik:Rakım Elkutlu      Söz:Nahit Hilmi Özeren
 11. Nihavend Şarkı: Kimseye etmem şikayet  Müzik:Serkiz Efendi
 12. Nihavend Şarkı: Nerelerde kaldın Müzik:Muallim İsmail Hakkı Bey
 13. Uşşak Şarkı: Yalnız bırakıp gitme Müzik:Mısırlı İbrahim Efendi    Söz:Ahmet Refik Altınay
 14. Uşşak Şarkı: Bu sabah bağda     Müzik:Faiz Kapancı
 15. Uşşak Şarkı: Aman saki

İncelemer (0)

Yorumlar

Henüz bir değerlendirme yok.

İlk yorum yazan siz olun “Türk Müziğinde 75 Büyük Bestekar – 75 Great Composers In Turkish Classical Music”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir